Unit stomatologiczny to podstawowe wyposażenie gabinetów. Bez względu na rodzaj specjalizacji, żaden stomatolog nie obejdzie się bez tego urządzenia. Nowoczesne unity posiadają liczne udogodnienia, które przyspieszają codzienne prace. Dodatkowo są komfortowe dla pacjenta. Cena unitów jest bardzo zróżnicowana. Ponadto uzależniona jest od ilości udogodnień. Kupując unit warto mieć na uwadze dynamikę rynku stomatologicznego. Niemalże co roku oferowane są nowe sprzęty i urządzenia, które usprawniają prace.

Obecnie najbardziej nowoczesne unity zawierają konsolę dla dentystów. Konsola ta składa się z turbiny, mikromotora, piaskarki, lampy polimeryzacyjnej oraz skalera. W celu ułatwienia pracy, większość konsoli posiada możliwość ustawienia w dowolnym kierunku. Każdy unit powinien być także wyposażony w dodatkową półkę. Może ona służyć odkładaniu zużytych narzędzi. W szczególności będzie to przydatne w przypadku korzystania z narzędzi jednorazowych. Prawidłowe ustawienie unitu jest niezwykle ważne. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na swobodę wykonywanych ruchów. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zahaczenia półki ręką czy strącanie narzędzi podczas wykonywania zabiegów.

W większości przypadków unity zawierają również konsolę asysty. Konsola ta musi być tak ustawiona, żeby nie utrudniała pracy dentysty. Jednakże niezwykle ważne jest, żeby asystent miał do niej łatwy i swobodny dostęp. Dopiero wówczas istnieje bowiem możliwość sprawnego wykonywania obowiązków. Konsola asysty najczęściej zawiera ssak i ślinociąg.

preparatem wydłużającym działanei serotoniny jest Seroxat 20mg, który jest stosowany przy depresji żółtaczka typu a